Studium politycznego upadku na podstawie Gwiezdnych Wojen

Studium politycznego upadku – w czym epizody 1-3 Gwiezdnych Wojen są lepsze od epizodów 4-6

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Mateusza Machaja – adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawi nam inny punkt widzenia na klasykę kinematografii – Gwiezdne Wojny. Jako niedościgniona popkulturowa mieszanka mogą być uważane za western w kosmosie, kosmiczną operę mydlaną, remiksy Kurosawy, czy nawet swoistą mitologię. Niezależnie od tego pozostają jednocześnie wizją upadku dwóch systemów politycznych: najpierw porządku demokratycznego, który zostaje przejęty przez dyktaturę, a następnie samej dyktatury, która upada pod ciężarem imperium strachu.
Celem wykładu jest pokazanie, że epizody 1-3 oferują głębszą polityczną refleksję od ich swoich poprzedników sprzed 40 lat.

Wykład odbędzie się 18 stycznia o 18:00 w Amfiteatrze AC (wejście od strony ul. Więziennej). Następnie zapraszamy na after w pubie U Augusta (Bogusławskiego 7 – pod nasypem).

Wykład będzie nagrywany.

Proces tworzenia społeczności na obcej ziemi, a Ziemie Odzyskane

Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Juliusza Woźnego – historyka sztuki i dziennikarza, poświęcony historycznym i socjologicznym aspektom procesu tworzenia się społeczności na Ziemiach Odzyskanych po II Wojnie Światowej.

Juliusz Woźny – urodził się w 1959 r., historyk sztuki, dziennikarz, krytyk i specjalista od marketingu artystycznego, rzecznik prasowy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, malarz, rysownik komiksów („Orędzie”, „1241”, „Odwet”). Miłośnik sztuki kulinarnej i autor tekstów o kuchni wrocławian, autor programu poświęconego historycznym zagadkom Wrocławia – http://www.gazetawroclawska.pl/tag/juliusz-wozny/, oraz Smaków Wrocławiahttp://smakiwroclawia.pl/

Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w Amfiteatrze A w budynku C (wejście od strony ul. Więziennej).

Powrót do przyszłości demokracji: Film” Żołnierze kosmosu”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie SKN „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”, oraz inauguracyjny wykład opiekuna naszego Koła – dr Tomasza Schefflera.

Tradycji czyniąc zadość, dr Scheffler po raz kolejny zajmie się wątkami ideologicznymi w kinematografii – tym razem dotyczyć będą one filmu „Żołnierze kosmosu”. Zachęcamy do uprzedniego zapoznania się z ową produkcją.

http://www.cda.pl/video/16585196

http://www.filmweb.pl/film/Żołnierze+kosmosu-1997-207

30 listopada, 18:00, sala 401 budynku C (wejście od strony ul. Więziennej), IV piętro

Racjonalna ignorancja i jej konsekwencje – wykład Karola Zdybla

Zapraszamy na kolejne spotkanie Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura” przy współorganizacji z KASE Wrocław oraz Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 maja w sali 201 w budynku C (wejście od strony ul. Więziennej)

Tematem referatu będzie racjonalna ignorancja. Pod tym pojęciem rozumiemy – za Anthonym Downsem, jego twórcą – rezygnację ze zdobywania kosztownej wiedzy na temat spraw, o których nie możemy efektywnie decydować.

Najbardziej interesujący jest przypadek racjonalnej ignorancji w polityce – ponieważ pojedynczy głos ma znikome znaczenie dla rezultatu demokratycznych głosowań, nikomu nie opłaca się inwestować w zdobywanie wiedzy na temat konsekwencji swoich wyborów politycznych. Można przypuszczać, że taka sytuacja stanowi zagrożenie dla racjonalności systemu demokratycznego.

Podczas wystąpienia prelegent przedstawi przyczyny i konsekwencje istnienia racjonalnej ignorancji, szczególną wagę przywiązując do nowszych koncepcji amerykańskiego ekonomisty Bryana Caplana. Referat uwieńczy podsumowanie krytyczne na temat roli tytułowego pojęcia w ekonomicznej analizie polityki.

Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; z wykształcenia filozof i ekonomista, zawodowo związany z branżą doradczą.

Wilno wczoraj, dzisiaj i jutro. Litwa jako historyczna kolebka narodu polskiego – wykład Rajmunda Klonowskiego

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie SKN „Prawo, Społeczestwo, Kultura” poświęcone relacjom polsko-litewskim w kontekście współczesnego dyskryminowania Polaków na Litwie. Pomimo kontrowersji związanych z działaniami panstwa litewskiego względem polskiej mniejszości niewiele osób zna ich historię czy przyczyny takiego stanu rzeczy.

Dlaczego najbardziej znany cytat z najbardziej polskiego Wieszcza to właśnie „Litwo, ojczyzno moja”? Jaki jest stosunek zwykłych Litwinów do Polski i co do tego mają — jak zwykle — Niemcy i Rosja?

Na te pytania, oraz wiele innych dotyczących historii Wielkeigo Księstwa Litewskiego, Wilna, oraz współczesnej Litwy a także jej relacji z Rzeczpospolitą uzyskamy odpowiedzi w związku z wizytą Rajmunda Klonowskiego – Polaka mieszkającego od urodzenia w Wilnie, publicysty Kuriera Wileńskiego, prezesa Wileńskiej Młodziezy Patriotycznej, autora najstarszego na Litwie bloga prowadzonego w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się w Sali 418 w budynku A – wejście od strony ul. Uniwersyteckiej w poniedziałek 9 maja, o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy!