Oświadczenie Studenckiego Koła Naukowego ,,Prawo, Społeczeństwo, Kultura” w sprawie doniesień medialnych, dotyczących organizacji wykładu mec. Rebecci Kiessling na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Oświadczenie Studenckiego Koła Naukowego ,,Prawo, Społeczeństwo, Kultura” w sprawie doniesień medialnych, dotyczących organizacji wykładu mec. Rebecci Kiessling na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarząd SKN ,,Prawo, Społeczeństwo, Kultura” chciałby oficjalnie wyjaśnić nieporozumienia dotyczące wykładu mecenas Rebecci Kiessling na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na etapie jego organizacji zostały przez nas popełnione poważne uchybienie o charakterze formalnym, związane z procedurą wynajęcia sali, co wpłynęło na komunikację między nami a władzami Uniwersytetu Wrocławskiego. Co jednak najbardziej istotne naruszyło to obowiązujące na naszej Alma Mater zasady przewidziane dla organizacji debat akademickich. Wszystkich Państwa zainteresowanych sprawą chcemy bardzo serdecznie przeprosić za zaistniałą sytuację, w tym przede wszystkim władze Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Panią mec. Rebeccę Kiessling oraz wszystkich potencjalnych słuchaczy i dyskutantów. Pragniemy równocześnie zapewnić o jak najlepszych intencjach Uniwersytetu Wrocławskiego, który w przeszłości, gdy zachowywane były wszystkie wymogi proceduralne, nigdy nie sprzeciwiał się organizacji podobnych przedsięwzięć. Chcielibyśmy zatem podkreślić jeszcze raz: powodem odwołania wykładu nie były kwestie światopoglądowe, a naruszenie przez SKN „Prawo, Społeczeństwo, Kultura” reguł dobrych praktyk obowiązujących w relacjach uniwersyteckich.

W imieniu Zarządu
Prezes SKN „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”
Weronika Chwastyk

Studium politycznego upadku na podstawie Gwiezdnych Wojen

Studium politycznego upadku – w czym epizody 1-3 Gwiezdnych Wojen są lepsze od epizodów 4-6

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Mateusza Machaja – adiunkta w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawi nam inny punkt widzenia na klasykę kinematografii – Gwiezdne Wojny. Jako niedościgniona popkulturowa mieszanka mogą być uważane za western w kosmosie, kosmiczną operę mydlaną, remiksy Kurosawy, czy nawet swoistą mitologię. Niezależnie od tego pozostają jednocześnie wizją upadku dwóch systemów politycznych: najpierw porządku demokratycznego, który zostaje przejęty przez dyktaturę, a następnie samej dyktatury, która upada pod ciężarem imperium strachu.
Celem wykładu jest pokazanie, że epizody 1-3 oferują głębszą polityczną refleksję od ich swoich poprzedników sprzed 40 lat.

Wykład odbędzie się 18 stycznia o 18:00 w Amfiteatrze AC (wejście od strony ul. Więziennej). Następnie zapraszamy na after w pubie U Augusta (Bogusławskiego 7 – pod nasypem).

Wykład będzie nagrywany.

Proces tworzenia społeczności na obcej ziemi, a Ziemie Odzyskane

Serdecznie zapraszamy na wykład Pana Juliusza Woźnego – historyka sztuki i dziennikarza, poświęcony historycznym i socjologicznym aspektom procesu tworzenia się społeczności na Ziemiach Odzyskanych po II Wojnie Światowej.

Juliusz Woźny – urodził się w 1959 r., historyk sztuki, dziennikarz, krytyk i specjalista od marketingu artystycznego, rzecznik prasowy w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”, malarz, rysownik komiksów („Orędzie”, „1241”, „Odwet”). Miłośnik sztuki kulinarnej i autor tekstów o kuchni wrocławian, autor programu poświęconego historycznym zagadkom Wrocławia – http://www.gazetawroclawska.pl/tag/juliusz-wozny/, oraz Smaków Wrocławiahttp://smakiwroclawia.pl/

Wykład odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w Amfiteatrze A w budynku C (wejście od strony ul. Więziennej).

Powrót do przyszłości demokracji: Film” Żołnierze kosmosu”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie SKN „Prawo, Społeczeństwo, Kultura”, oraz inauguracyjny wykład opiekuna naszego Koła – dr Tomasza Schefflera.

Tradycji czyniąc zadość, dr Scheffler po raz kolejny zajmie się wątkami ideologicznymi w kinematografii – tym razem dotyczyć będą one filmu „Żołnierze kosmosu”. Zachęcamy do uprzedniego zapoznania się z ową produkcją.

http://www.cda.pl/video/16585196

http://www.filmweb.pl/film/Żołnierze+kosmosu-1997-207

30 listopada, 18:00, sala 401 budynku C (wejście od strony ul. Więziennej), IV piętro

Racjonalna ignorancja i jej konsekwencje – wykład Karola Zdybla

Zapraszamy na kolejne spotkanie Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura” przy współorganizacji z KASE Wrocław oraz Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 maja w sali 201 w budynku C (wejście od strony ul. Więziennej)

Tematem referatu będzie racjonalna ignorancja. Pod tym pojęciem rozumiemy – za Anthonym Downsem, jego twórcą – rezygnację ze zdobywania kosztownej wiedzy na temat spraw, o których nie możemy efektywnie decydować.

Najbardziej interesujący jest przypadek racjonalnej ignorancji w polityce – ponieważ pojedynczy głos ma znikome znaczenie dla rezultatu demokratycznych głosowań, nikomu nie opłaca się inwestować w zdobywanie wiedzy na temat konsekwencji swoich wyborów politycznych. Można przypuszczać, że taka sytuacja stanowi zagrożenie dla racjonalności systemu demokratycznego.

Podczas wystąpienia prelegent przedstawi przyczyny i konsekwencje istnienia racjonalnej ignorancji, szczególną wagę przywiązując do nowszych koncepcji amerykańskiego ekonomisty Bryana Caplana. Referat uwieńczy podsumowanie krytyczne na temat roli tytułowego pojęcia w ekonomicznej analizie polityki.

Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; z wykształcenia filozof i ekonomista, zawodowo związany z branżą doradczą.